POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Brokampen

Bron över Mörrumsån vid Idekulla har i alla tider varit föremål för diskussioner om dess tillkortakommanden. Passagen är smal och upplevs som mycket farlig framförallt för oskyddade trafikanter.

RydKampen påtalade problemen redan 2004 utan framgång men nu har ett nytt försök gjorts med “Brokampen”.

På Ryds bibliotek finns nu deras inlaga till myndigheterna är ni kan se hur ärendet förts fram.

Länk till första delen, utan bilagor, finns här! Idekullabron Lv 648, redovisning av medborgarstöd, Ej bilagorna