POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis

 

RydKampen har utgivningsbevis för webbplatsen http://www.rydkampen.se med underkataloger fram till och med 2029-01-10.

Detta innebär att RydKampens webbplats inte lyder under PUL (Personuppgiftslagen) utan istället under Yttrandefrihetsgrundlagen. http://www.rydkampen.se har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier.

Utgivningsbeviset innebär att vi inte behöver skriftligt tillstånd för att publicera bilder eller artiklar där personer visas eller omnämns. Syftet är att underlätta administrationen. RydKampen vill alltid följa god publicistisk sed och naturligtvis kan du kontakta ansvarig utgivare och framföra önskemål om att t.ex. ta bort en bild som inte är önskvärd att publicera.

Utgivningsbevisets skydd gör att webbplatsen är skyddad från censur. Det omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp.

Ansvarig utgivare: Dan Fjällström