Stöd RydKampen

Nu kan du stödja kampen ekonomiskt!

Rydkampen

Bankgiro: 5818-6800

Bankkonto: 8006-9 3113 969-4

 

Alla medel i RydKampen går oavkortat till att bedriva verksamhet som ska föra Ryd framåt.

Bli medlem genom att betala 150 kr/år! Ange namn och adress vid betalning till ovan nämnda konton!