POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Bengt Järhult, Ryds färgstarke distriktsläkare
Bengt Järhult, Ryds färgstarke distriktsläkare

Årets hederspris gick till Bengt Järhult, Ryds färgstarke distriktsläkare.

Otaliga är de gånger då Rydborna fått se sin färgastarke distriktsläkare fatta pennan och dela ut råsopar mot de eller dem som hotar byns välfärd och framtid. Bengt är onekligen en riktig kämpe helt i RydKampens anda!