POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Hederspris 2006

Sten-Inge Gustavsson, Inga-Britt och Sven-Eric Persson
Sten-Inge Gustavsson, Inga-Britt och Sven-Eric Persson

 

Sten-Inge Gustafsson fick 500 kronor, en gul ros, en Rydkampentröja och ett diplom
med texten
”En sann Rydkämpe som alltid är redo att ge en hjälpande hand-
oavsett sammanhang, förening eller aktivitet. Alltid lika förberedd,
noggrann och med gott humör vare sig det handlar om att agera fogde
vid skvaltkvarnen, ”vaktmästare” vid Kuppersjön, lekledare vid Midsommardansen,
festplatsansvarig under Vilda Ryd eller som styrelsemedlem i föreningslivet.”

Inga-Britt och Sven-Eric Persson fick 500 kronor, var sin gul ros, var sin Rydkampentröja
och ett diplom med texten
”Ett äkta kämpande Rydpar som lagt ned oräkneliga timmar på att röja vid hajen, att
duka och städa efter våra gäster på Rydkampens julfest och inte minst hjälpt till med
grundarbetet och tillsett att Stureplan försetts med åkbar is hela långa vintern till stor
glädje för såväl barn som vuxna.”