POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Hederspris 2019

Malou Thraste Prytz

“Trots sin ungdom är hon en utomordentlig god ambassadör för Ryd och ett stort föredöme för unga sångbegåvningar. Hon har ständigt framhävt familjens och Ryds betydelse för framgångarna och visar att man kan vara stolt över sitt ursprung även om man är från en mindre ort på landsbygden.

RydKampen väntar spänt på kommande framgångar och är beredd att stötta efter bästa förmåga.”

Hederspristagare 2019
Malou Thraste Prytz