POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Hederspris 2017

2017 års pristagare

Hans Bengtsson och Karl-Åke Johansson

 

Årets pristagare, Hans Bengtsson och Karl-Erik Johansson, medlemmar av Ryds bridgeklubb fick priset med följande motivering:

”2017 års Sture Stammings hederspris tilldelas två personer med mer än ett äss i rockärmarna. Dessa båda är en del av Ryds skara av framgångsrika ”siffer-virtuoser” och de har under året knipit en hedrande tredjeplats i SM. Åter har man bevisat att Ryd är att räkna med!”