POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Hederspris 2016

Årets hederspris till minne av Sture Stamming

 

Michael Johansson – årets Hederspristagare till minne av Sture Stamming, RydKampens grundare.

Prismotivering

Den 17 maj 2004 klev årets pristagare av ”Sture Stammings hederspris” in i RydKampens styrelse.

Han har betytt väldigt mycket för kampen att förbättra vårt samhälle. Tillsammans med andra i föreningen har han, oftast på ledande poster, osjälviskt ställt sig till förfogande. Bidragen har varit av alla slag, allt från arbetskraft till ekonomiska bidrag.

Aldrig har vi hört att det inte går utan han har i stället pushat på med stor energi för att nå det omöjliga. Årets pristagare är Michael Johansson!