POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Hederspris 2015

Åretshederspris till minne av Sture Stamming

Rykamppriset2016 (1)

Rykamppriset2016 (3)

Rykamppriset2016 (2)

Mia och Lars Magnusson har sedan många år engagerat sig i de fattiga gatubarnens svåra situation i Filippinerna. Det var i samband med ett besök hos Lars bror, boende i Filippinerna, som de upptäckte missären. De tog kontakt med ett barnhem och frågade hur de kunde hjälpa till.

Efter detta tillfälle har de samlat in pengar, kläder och annat som barnhemmet behöver och nu, julafton, är de åter på väg till barnhemmet med 3 kubikmeter förnödenheter och kläder.

En extra kollekt samlades in vid slutet av konserten och detta gav 5787:50 som oavkortat går till barnhemsverksamheten.

Följ arbetet på deras Facebooksida: Bliss Pajak Filippinerna