POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Kontakta RydKampen

RydKampen

Ordförande

Christer Johnsson 
070 548 1412
christeriryd@gmail.com

Vice ordförande

—–

Sekreterare

Dan Fjällström

Adress till RydKampen

RydKampen
Lindvägen 1
362 56 RYD

info@rydkampen.se