POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

RYDKAMPEN

Under denna flik hittar du information om RydKampen!

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Ändamål
RydKampen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att gemensamt marknadsföra och stödja bygdens utbud av näringsliv, aktiviteter, upplevelser och samhälle.
Föreningen ska genom sitt arbete verka för att stärka det lokala samhället genom ökad attraktionskraft för företagande, handel, turism, föreningsliv och inflyttning.
RydKampen ska även verka för ett bevarande av skola, vård och omsorg.
RydKampen är en ideell, politiskt och religiöst obunden, förening.