Skolavslutning på Trojaskolan

Troja_avslut_14juni2013 (1) Troja_avslut_14juni2013 (2)Troja_avslut_14juni2013 (3)Troja_avslut_14juni2013 (4)Troja_avslut_14juni2013 (24)Troja_avslut_14juni2013 (23) Troja_avslut_14juni2013 (22) Troja_avslut_14juni2013 (21) Troja_avslut_14juni2013 (20) Troja_avslut_14juni2013 (19) Troja_avslut_14juni2013 (18)Troja_avslut_14juni2013 (17) Troja_avslut_14juni2013 (16) Troja_avslut_14juni2013 (15) Troja_avslut_14juni2013 (14) Troja_avslut_14juni2013 (13) Troja_avslut_14juni2013 (12) Troja_avslut_14juni2013 (11) Troja_avslut_14juni2013 (9) Troja_avslut_14juni2013 (8) Troja_avslut_14juni2013 (7) Troja_avslut_14juni2013 (6) Troja_avslut_14juni2013 (5)