BREDBAND I RYD

Smålandsposten skriver bl.a. om bredbandssatsningen i Ryd.

Alla boende i Ryd omfattas av fiberdragningen! Man gör inte som andra – bara erbjuder en del villaägare.
Det som gör det hela så intressant är att utbudet är mycket stort och här kan alla hitta sin nivå både vad gäller pris som innehåll…

Läs mer på Smp.se