Brandbilen som ägs av Almundsryds Hembygdsförening

Varför är det så tyst?

Några artiklar i Smålandsposten har beskrivit förslag på neddragning av personal i räddningstjänstförbundet RÖK, vilken Tingsryds kommun tillhör.

Det är märkligt att det inte diskuteras  mer i sociala media (läs Facebook) då det påverkar oss i Ryd på ett mycket negativt sätt.

Brandbilen som ägs av Almundsryds Hembygdsförening
Brandbilen som ägs av Almundsryds Hembygdsförening

Vad är det då som gäller? Är ett liv lika mycket värt i hela kommunen eller ska vi alla bo i centralorten för att kunna känna oss säkra?

Idag

Idag finns fyra grupper med deltidsbrandmän i Ryd. Varje grupp består av 1 gruppchef + 4 man och det är ständigt en grupp i beredskap dygnet runt. Att gruppen består av 4 man betyder att ….

  • de omedelbart kan påbörja rökdykning om det finns misstanke om att personer befinner sig inne i en brinnande byggnad.
  • de kan påbörja räddning vid bilolyckor omedelbart då de har möjlighet att sätta ut personal vid båda sidorna av olycksplatsen i väntan på Polis.
  • de kan påbörja att klippa upp fordon om någon har fastnat och inte kommer loss.

I morgon

Om det liggande förslaget går igenom kommer vi i Ryd fortfarande har fyra grupper över tiden men de kommer att bestå av 1 gruppchef+2 man. Förändringen blir …

  • att om man kommer till en fastighetsbrand och man misstänker att det finns personer i fastigheten måste man vänta till dess en grupp från Tingsryd anländer. Beräknad tid om inget oförutsett händer är c:a 25-30 minuter i Ryd men ytterligare kanske 10 minuter för en brand i Kompersmåla.
    Bor man i Fridafors kommer stödet från Olofström och det tar lika lång tid som från Tingsryd.
  • att om man kommer till en olycka på en väg måste man invänta förstärkning innan man kan påbörja mer avancerade åtgärder. Säkerheten för räddningspersonalen kräver att man har trafikvakter på båda sidor om olyckan.

Nedläggning av brandvärn i bl.a. Urshult

Påverkar detta oss i Ryd? Ja, delvis då dessa förstärker Rydkåren med personal vid större händelser. Man är också behjälplig i eftersläckning, vård m.m.

Om Urshult inte finns tillgängligt kommer tiden för klargöring efter olycka/brand bli längre vilket innebär mindre snabbhet till nästa händelse om det vill sig illa.

Alternativa nedskärningar?

Alla kårer i hela RÖK minskar sina styrkor med 4 man. Resultatet skulle då bli att Rydkåren skulle arbeta med fyra grupper bestående av 1 gruppchef + 3 man. Med denna styrka skulle man kunna upprätthålla samma säkerhet som i dag och inriktningen om att ”alla liv är lika värdefulla” skulle bli trovärdig – också i besparingstider!

//Red

av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *