Möten

RydKampen har rustat Gillet med modern AV-utrustning för att möjliggöra möten där man har behov av internet, bildkanon, ljudanläggning och interaktiv whiteboard. Dessa möjligheter kan hyras separat eller som helhet. 

Var vänlig kontakta RydKampen vid förfrågningar.