Hyresavtal för Gillet i Ryd

Hyresavtal – Gillet RK2022:1

HYRESVÄRD
Organisationsnummer: 802525-7554
Namn: RydKampen
Postadress: Lindvägen1, 362 56 RYD
E-post: info@rydkampen.se

HYRESOBJEKTETS SKICK
Hyresobjektet uthyrs i befintligt skick.

KOSTNADER
Vardagar
Dagtid, måndag-fredag, fram till 18:00 = 500 kr/dag.
Efter 18:00, måndag-fredag, = 1000 kr/kväll och Gillet disponeras hela dagen.
(Föreningar betalar 500 kr/hel dag) 

Lördag/söndag
1000 kr/dag

Ljud-/videoanläggning: +150 kr/hyrestillfälle

NYCKEL
Elektronisk nyckel erhålles efter att hyresavtalet är godkänt och skickat till RydKampen genom formuläret på denna sida. Alternativt kan godkännande ske genom e-post till info@rydkampen.se där ni klart anger att ni godkänner avtalet RK2021:1.
Nyckelkoden är giltig ett dygn såvida inget annat avtalats.

BETALNING
Betalning för hyra av Gillet sker efter fakturering till Bg 5818-6800 eller alternativt till Swish 123 479 00 85 med information om hyresdatum och namn på hyresgästen.

HYRESGÄSTENS ANSVAR
Ansvarig hyresgäst måste vara myndig och är ansvarig för ordningen i lokalen samt i dess omedelbara närhet.
Ansvarig hyresgäst ansvara för att eventuell musik efter 24:00 spelas på sådant sätt att onödiga störningar ej uppstår för grannar till Gillet.
Ansvarig hyresgäst ska meddela eventuella skador som uppstår på lokaler eller inventarier samt efter besiktning ersätta RydKampen för ev. återställning.
Ansvarig hyresgäst skall ovillkorligen städa använda lokaler alt. avtala med RydKampen för köp av städning.
Ansvarig hyresgäst svarar för att forsla bort ev. sopor.

ÖVRIGT
Detta hyresavtal har elektroniskt tillhandahållits hyresgästen. Godkännande sker genom att fylla i och sända formuläret nedan. Det går även bra att sända E-post till info@rydkampen.se med samma innehåll som i formuläret.


O.B.S. Markera det datum som överenskommits med RydKampen!


     

    Hyresavtal Gillet 2022_1