Boka

Välkomna att boka Gillet!

Gillet är nu tillgänglighetsanpassat – tillgängligt för alla!

Ni bokar genom:

E-post till info@rydkampen.se
Telefon 070 21 222 21

Priser

Vardagar

Dagtid, måndag-fredag, fram till 18:00 = 500 kr/dag.
Efter 18:00, måndag-fredag, = 1000 kr/kväll och Gillet disponeras hela dagen.
(Föreningar betalar 500 kr/hel dag) 

Lördag/söndag

1000 kr/dag

Ljud-/videoanläggning:

+150 kr/hyrestillfälle

Städning efter förhyrning

Lokalen skall städas och lämnas i gott skick. Vid undermålig städning anlitar RydKampen en städfirma och
kostnaden (500-800 kr) debiteras hyresgästen. 

Ev skador på lokal, inredning eller porslin meddelas RydKampen snarast och hyresgästen blir ersättningsskyldig.

Ev sopor skall ovillkorligen bortforslas av hyresgästen

 

Bokningskalender 

Godkännade av hyresatal >>>>