TRÖJEMÅLA SÖNDAG 1943

När man söker i gamla arkiv kan man hitta roliga och intressanta saker. Vad sägs om denna skrift som finns i Nordiska museets samlingar……

Tröjemåla gångardag