POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

ÅLFISKE

ÅLFISKE I BLIDINGSHOLM

I ett kulturminnesprojekt har Tingsryds kommun tillsammans med länsstyrelsen i Kronoberg skapat fångstanordningar som förr användes vid fiske av ål, så kallat värmane. Nu finns möjlighet att se dessa vid Blidingsholm utanför Ryd i Tingsryds kommun. Där finns också informationstavlor om projektet.

https://www.youtube.com/watch?v=8_1amxXPj6M