Mopedträff i Ryd den 21 maj 2016

Lördagen 21 maj besökte ”EMMABODA MOTORVETERANER” http://www.motorveteraner.com/
Ryd för att visa upp sig samt att få lite vidgade vyer i denna delen av kommunen.

1 Avlastning (Medium)

Avlastning av 17 st veteranmopeder varav 2 st tillhörde kvinnor skedde på grusplanen intill kyrkan varefter en samling utanför ICA där ytterligare 6 mopedentusiaster från bygden anslöt innan färden på drygt 64 km.

2 Samling (Medium)
Svenska Mopedmodeller var representerade såsom Husqvarna, Cresent, Mustang, Monark,Original1, och bland utländska fanns det Puch, Zundapp, Yamaha och Piaggio i olika modeller/utförande och årsmodeller mellan 56-85.

Den förutbestämda turen hade skapats av Lars Junemalm Ryd och där Johnny Petersson Emmaboda varit kontakten för genomförandet.

3 Paus1 (Medium)

 

5 Problem (Medium)

”Blåröksfärden”gick först till Urshult på Sydostleden, vidare mot Bäckaskog och till första stopp efter ca 28km vid Midingsbygdens fotbollsplan där bensträckare ,dryck, fika var välkommet.

4 Paus2 (Medium)
Vidare mot Hovmansbygd via Kompersmåla och åter igen på Sydostleden intill vackra Mörrumsån till Hemsjö.och där kom det första lilla tekniska problemet som snabbt åtgärdades.

6 Paus (Medium)
Efter ytterligare 4 km på väg 126 kom dagens andra stopp på
Röshults Vedungnsbageri www.roshultsvedugn.se/ där Annelie med personal serverade mycket goda mackor med varierande pålägg och dryck..
Färden gick vidare ner förbi Ebbemåla Bruk för att slutligen avverka de sista 12km till Ryd på Sydostleden.

7 Paus (Medium)

Slutligen !! Under dagens lyckade 4 timmars färd fanns det diskussion om ytterligare en träff under 2017.

Vid tangenterna Lars Junemalm

Tyck till om….

Tingsryds kommuns nya

översiktsplan 2016

https://tingsryd.se/wp-content/uploads/2016/04/Tingsryds-kommun-oversiktsplan_2016-05-01_low2.pdf

Ö_plan

Processen med att arbeta fram Översiktsplan 2016 pågår. Samrådstid 2016-05-01 till 2016-08-14.

Under sommaren 2016 ligger översiktsplanen ute för samråd med allmänheten. Välkommen att vara med och påverka utvecklingen i din kommun! Läs och tyck till!

Blankett samråd

ÖP rutor

Tingsryd kommuns Översiktsplan 2016

Översiktsplanen kommer även finnas tillgänglig för allmänheten på följande ställen:

– medborgarkontoret Torggatan 12 Tingsryd
– samtliga bibliotek i kommunen

Basket i Ryd!

Äntligen har basket återvänt till byn……

Läs bättre genom att klicka på bilden.

Facebook inlägg...

Facebook inlägg…

Hållbar ekonomi?

Hallbar_ekonomi

“En olycka kommer sällan ensam!”

Talesättet är rykande aktuellt för oss som bor i Ryd. Kommunens utredning om en hållbar ekonomi har pågått en längre tid och en del punkter har diskuterats och även satts i verket.

Nu kommer det stora förslaget som ska spara 13 miljoner. Bristerna har uppkommet av en osund och uppblåst ambitionsnivå tillsammans med bister verklighet av minskad befolkning.

Graden av djävlighet kan diskuteras och vi i Ryd kanske inte drabbas hårdast men …… så här går resonemanget:

https://tingsryd.se/nyheter/kommunen/mojliga-atgarder-for-att-fa-en-hallbar-ekonomi/ 

“…. Den ekonomiska effekten av de åtgärdsförslagen som nu läggs fram bedöms sammantaget kunna minska kommunens årliga kostnader med cirka 13 mkr per år. Utredningen föreslår att cirka 25 procent av denna kostnadsminskning inom respektive verksamhet används till permanenta resurstillskott för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i verksamheten….”

Nedan en kort sammanfattning av innehållet i utredningen..

  • Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd och filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. Skolbiblioteken omvandlas till moderna, digitaliserade skolbibliotek.
  • Skolorna i Rävemåla och Konga avvecklas.
  • Äldreboendet i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldreboendet Örnen i Tingsryd (+10 platser) tas i bruk. Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre områden.
  • Linneryds badhus avvecklas, liksom gymnastiksalen i Konga. Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner minskas från 20 till 10.
  • Tillagningsköket på Lindegården samt mottagningsköket på Rävemålaskolan avvecklas.
  • Fritidsgårdsverksamhet ska eftersträvas i samtliga sju tätorter i kommunen. Inriktning att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll tillsammans med föreningslivet.
  • Totalsumman för bidrag till samlingslokaler halveras och kommunens ekonomiska engagemang koncentreras till tre lokaler, förslagsvis Parken Urshult, Konga Folkets Hus och Gibson Auditorium. Övriga samlingslokaler får minskade bidragsmöjligheter.
  • Handlingsplan för utveckling av kollektivtrafiken ska tas fram utifrån de verksamhetsförändringar som fullmäktige beslutar om.

Undertecknad kan bara tolka detta som att vi i Ryd mister vårt bibliotek.

Hemtjänsten får ny organisation som eventuellt påverkar brukarnas upplevelser negativt (Gissning då jag inte har kunskaper i detta).

Den ev nyuppståndna parken i Ryd får mycket sämre kommunalt stöd i framtiden.

Det ska bli oerhört intressant att följa beslutsgångarna och se vart åt det barkar. Gissar att de som drabbas inte lägger sig platt och blir överkörda…

//Red.