Torget i Ryd

Ryds torg

Under många år har man tyckt att det borde göras något åt den karga torgmiljön i Ryd. ”Öststats-stuket” med betong och asfalt borde bytas mot något gästvänligt och trevligt.

RydKampen har haft frågan uppe under många år och äntligen verkar det hända något. Trafikverket har tröttnat p den tunga trafiken genom centrum när lastbilar tar den närmsta, men smala, vägen mot Karlshamn och färjor ut mot Europa.
Man ställer ett par miljoner till Tingsryds kommuns förfogande för att tillsammans med kommunen göra något åt trafiken och också övrig miljö.

Fram till mars har Rydborna möjlighet att tycka till och sedan börjar projekteringen som ska utmynna i förverkligande under 2018.

RydKampen kommer att anslå förslaget som finns. Finner man att det saknas något eller att man tycker att något bör göras annorlunda är man välkommen att lämna egna förslag genom RydKampens försorg.

Har du synpunkter tar du kontakt med RydKampen på enklaste sätt så för vi dessa synpunkter vidare.

//Red

BREDBAND I RYD

Smålandsposten skriver bl.a. om bredbandssatsningen i Ryd.

Alla boende i Ryd omfattas av fiberdragningen! Man gör inte som andra – bara erbjuder en del villaägare.
Det som gör det hela så intressant är att utbudet är mycket stort och här kan alla hitta sin nivå både vad gäller pris som innehåll…

Läs mer på Smp.se