Tyck till om….

Tingsryds kommuns nya

översiktsplan 2016

https://tingsryd.se/wp-content/uploads/2016/04/Tingsryds-kommun-oversiktsplan_2016-05-01_low2.pdf

Ö_plan

Processen med att arbeta fram Översiktsplan 2016 pågår. Samrådstid 2016-05-01 till 2016-08-14.

Under sommaren 2016 ligger översiktsplanen ute för samråd med allmänheten. Välkommen att vara med och påverka utvecklingen i din kommun! Läs och tyck till!

Blankett samråd

ÖP rutor

Tingsryd kommuns Översiktsplan 2016

Översiktsplanen kommer även finnas tillgänglig för allmänheten på följande ställen:

– medborgarkontoret Torggatan 12 Tingsryd
– samtliga bibliotek i kommunen

Tandvård i Ryd

Under en tid har det talats på byn om att Folktandvården kanske ska flytta från Ryd.

RydKampen har ställt frågan till Region Kronoberg för att få fakta i målet.

Nu har svar kommit och man kan bara tolka detta som att man tänker bibehålla servicen i Ryd. Svaret på skrivelsen bifogas som bilder nedan.
Klicka på bilden för att läsa!

Tanvård_Ryd

Tanvård_Ryd2

//Red.

 

Hajen har fått tillökning!

Som säkert skarpögda hajspanare noterat finns nu två hajar i sjön.

Hajarna i Hönshyltefjorden

Hajarna i Hönshyltefjorden

Klicka på rubriken och titta på den nya hajen.

Man kan tro att bilden är ett montage men om ni åker dit ser ni att det är på riktigt. När RydKampen kom för att försköna den ursprungliga hajen fanns det plötsligt två – hur nu detta kunde hända!

Vi hoppas nu att det inte sker någon kollision på grund av det inträffade!

//Redaktionen