Bredband i Ryd

Flera kunder till Bredbandsbolaget har fått besked om att deras avtal annullerats.

Detta kan tolkas som att Bredbandsbolaget övergett Ryd. Nu gäller det för dessa att snabbt anmäla sig till Wexnet för att få det billiga priset. När grävmaskinerna passerat fastigheten gäller det högre.
Man startar grävandet vecka 14.

Äntligen börjar Wexnet bygga fiber i Ryd!

Äntligen är vårt bredband på väg. De som beställt bredband genom Bredbandsbolaget bör skyndsamt (om det inte reda är klart) ta reda på om de “samlägger” med Wexnet. Om man inte genomför samläggningen är risken överhängande att kunderna får betala ett högt pris för detta. Har maskinerna passerat fastigheten är det det höga priset som gäller vid anslutning till Wexnet …….

 

//Red

STOPPA TJUVEN!

SPÄRRA ID-KAPNING PÅ ENKELT SÄTT!

Det senaste dygnet har ett stort antal bedrägeriförsök uppdagats där okända beställer varor i annans namn. Anledningen till dessa bedrägeriförsök är just nu okända men POLISEN är informerad och bevakningen är skärpt. 

Att ID-kapa ett personnummer är tämligen enkelt. Görs detta kan man sedan genomföra köp i annans namn eller ännu värre, ta över fastigheter och annan fast egendom! MEN DET GÅR ATT FÖRSVÅRA!

Gå snarast in på Skattemyndigheten (eller ring!) och begär “tvåstegs verifiering” med BankID! Det är mycket enkelt att ordna detta och det gör det mycket svårt för bedragare att ta över ett personnummer. Adressändringar måste då verifieras i ett andra steg där BanID används. Har inte bedragaren tillgång till aktuell telefon eller dator går det inte att genomföra!

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html

//Red