BREDBAND I RYD

Smålandsposten skriver bl.a. om bredbandssatsningen i Ryd.

Alla boende i Ryd omfattas av fiberdragningen! Man gör inte som andra – bara erbjuder en del villaägare.
Det som gör det hela så intressant är att utbudet är mycket stort och här kan alla hitta sin nivå både vad gäller pris som innehåll…

Läs mer på Smp.se

Varför välja Wexnet?

Jag valde Wexnet därför att…

1. Öppet nät med många fler möjligheter att skräddarsy min hastighet.
2. Många fler innehållsleverantörer.
3. Billigare på några års sikt.
4. Alla i Ryd erbjuds, inte bara tätt bebyggda villaområden.
5. Kommunalägt (Tingsryd, Alvesta, Växjö och Lessebo) = jag är delägare!
6. Lokal support från Hallabro elektriska och BJ:s i Tingsryd.
7. Kommunens trygghetslarm fungerar utan nätkostnad om jag bara installerar fiber men inte aktiverar innehåll.

//Dan

Bredband i Ryd

Att välja leverantör…

I valet av bredbandsleverantör är det näst intill omöjligt att se skillnaden och få en bild av vad det kostar. Jag har därför försökt sätta upp en tabell med kända fakta, hämtade från bolagens hemsidor samt det materiel de tillhandahållit.

Då RydKampen ska verka för hela Ryds bästa känner jag mig föranledd att påpeka att Wexnets erbjudande gäller alla hushåll i Ryd enligt kartan. Skulle det bli för få anmälda kan det resultera i att de drar sig ur och då har vi ett antal villor med bredband och en majoritet av övriga utan. Detta gäller villor som lägenheter…..

//Red

Fiber i Ryd

BREDBAND I RYD

Den berömda ketchupflaskan!
Först kommer ingenting, sedan kommer ingenting och sedan kommer alltihop!!!!
 

Under många år har många Rydbor frågat efter fiberanslutning men inget har hänt. Så kom plötsligt ett utskick från Wexnet som erbjuder bredband till alla hushåll i Ryd.
Vad händer då? Ytterligare en aktör kommer och erbjuder uppkoppling. Efter många års väntan är det plötsligt full rusning efter kunder.

Wexnet

Wexnet delägs av innevånarna i Tingsryds-, Växjö-, Alvesta- och Lessebo kommuner och har ett nytt koncept….

Alla som vill ha bredband genom fiber ska få det!

Det betyder att man inte kräver ett visst antal anslutningar innan man startar bygget. Alla gator i Ryds samhälle (se kartan) får tillgång till fiber och sedan är det fritt att ansluta sig om man så önskar. Tackar man nej och ångrar sig senare är det OK att ansluta då, men till högre kostnad.

Vad levererar man?

Ett öppet fibernät där man själv, fritt, får bestämma vem man vill använda som leverantör! Man behöver inte låsa upp sig mot en specifik leverantör utan själv avgöra vilket som passar bäst.

Vad kostar det?

Att ansluta en villa kostar 18500 kr – ROT avdrag på c:a 1000 kr. Anslutningen mot innehåll beror på vad man väljer. Det finns ett otal leverantörer, allt från gamla Telia till Comhem…..

 

Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget knackar just nu dörr i Ryd och erbjuder sitt koncept. Enligt det jag fått uppgift på är kostnadsbilden snarlik Wexnet. Skillnaden är att man i de flesta fall binder upp sig mot Comhem till rabatterat pris första året. Vidare är nätavgiften inbakad i innehållsleverantörens pris. Bolaget erbjuder inte samma täckning av fastigheter som Wexnet.

 

Problem?

Kanske? Risken finns ju att ingen leverantör får ekonomin att gå ihop och kanske skrotar projekten. I de bästa av världar fungerar det med båda och då väljer man det som känns mest rätt.

//Red