POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Torget i Ryd oktober 2018

Många har nog undrat varför inget har hörts om ändring av Torget och genomfarten….
RydKampen kontaktade Tingsryds kommun och har nu fått uppdaterad fakta om byggnationen.

Med start under vecka 44 kommer vägverket att bygga om genomfarten av torget (Storgatan). Det avspärrade området blir enligt nedanstående karta.
Planen är att byta asfalten samt att höja upp den centrala delen ungefär likt gatan framför Börjes varuhus i Tingsryd.

Anledningen till att inte övriga torgytor byggs om samtidigt är att man haft personalomsättning på byggnadsavdelningen och att ärendet inte haft klar ”ansvarig”. Nu har man satt ned foten och i ett första steg kommer nu ett omtag att göras.

Fram till mitten av december har vi chansen att genom RydKampen komma med förslag på utformning och innehåll. Det finns inte ekonomiskt utrymme till vad som helst men några saker är redan klara. Det blir en offentlig toalett, cykelpumpar, belysning, bänkar och ändring av träd och buskar.

RydKampen har fört fram förslaget att sätta en scen på lämplig plats (ungefär som ”Speaker Corner” i Växjö). Denna skulle kunna fungera som arena men också som vind och regnskydd för de som väntar på bussen.

Hur bänkar, belysning, träd och annat placeras har vi möjlighet att påverka. Förslag lämnas skriftligt till oss i RydKampen eller på e-post: info@rydkampen.se

Under januari kommer offerter att begäras in och om inga överklaganden kommer in skall bygget vara klart i maj 2019.

Mer information kommer att meddelas så fort vi får ny!