POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Torget 2018

Synpunkter på hur torget i Ryd ser ut och upplevs är lika många som det finns invånare….

RydKampen har under många år försökt få en förändring tillstånd. För det mesta har det stupat på pengabrist, men nu är det på gång. Kanske kan inte alla synpunkter tillgodoses men förändring blir det!

Under möte med representanter för Tingsryds kommun presenterades en plan för ombyggnad av torget. Det är ännu bara en första idéskiss och den ska nu nagelfaras av alla intresserade för att förhoppningsvis bli en bra slutprodukt. Den 1 mars ska RydKampen lämna svar på förslaget och förhoppningsvis kan vi då presentera förbättringar på planen.

Vi kommer nu sätta upp förslaget på ett antal platser i Ryd för att så många som möjligt ska kunna ta del av det och då även komma med förslag till förbättringar.

Hur lämnar jag mina synpunkter?

Kontakta RydKampens ordförande, Christer Johnsson, eller e-posta info@rydkampen.se

Nedanstående skisser har en tjänsteman på kommunen tagit fram. Det baserar sig bl.a. på de idéer som kommit fram genom RydKampens tidigare förslag.
Observera att detta inte är ett slutgi
ltigt förslag utan en skiss på hur det kan komma att se ut! 

Finansiering – finns det?

Både vägverket och kommunen är inblandade och man har sagt att jobbet ska göras under 2018! Det är med andra ord inlagt i budgeten för 2018.

Översiktsbild över torget. Notera att vägen blir svårtillgänglig med förhöjd nivå och hastighetsbegränsning.


Vy sedd från entrén till Bibliotek m.m.

Vy sedd från korsningen mot kiosken. Notera de försvunna parkeringsplatserna och den tillkommande vattenspegeln…..


Vy sedd från övergångsstället mot torgytan.

Vy sedd från korsningen mot banken. Här är tanken att anlägga en paddeltennisbana så att det blir liv och rörelse på torget….

Kom gärna med synpunkter och förslag på torgmiljön!

//Red