Synpunkter på Torget!

Här nedan listas, utan rangordning, de synpunkter som kommer RydKampen till del angående torgets utformning.

  • Fler platser att sitta på, gärna några med bord intill
  • Belysning längs strandpromenaden
  • Belysning längs cykelvägen mellan ICA och Sjölunden samt Idekulla skolan mot Kuppersmåla
  • Belysning vid “kyrkans lekplats”