POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Synpunkter på Torget!

Här nedan listas, utan rangordning, de synpunkter som kommer RydKampen till del angående torgets utformning.

  • Fler platser att sitta på, gärna några med bord intill
  • Belysning längs strandpromenaden
  • Belysning längs cykelvägen mellan ICA och Sjölunden samt Idekulla skolan mot Kuppersmåla
  • Belysning vid “kyrkans lekplats”