POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Sjögull – Ett växande hot mot friluftslivet i Ryd med omnejd!

sjogull

Sjögull utan för Augustssons möbler ger en härlig bild av vacker natur, men skenet bedrar.
Den vackra och oansenliga växten håller på att ta över vattnen runt Ryd. På sikt kommer den att innebära att det rörliga friluftslivet på våra vatten kommer att försvåras samt att fiske och bad störs.

På grund av dess stora överlevnadsförmåga och snabba spridning breder den ut sig allt mer och mer. Länstyrelsen är angelägen om att få in rapporter på utbredningen och vill att vi ska rapportera nya växtlokaler. Förhoppningen är att det på sikt ska gå att stoppa framfarten av denna, från Kina, inplanterade prydnadsväxt.

Wipipedia om Sjögull

Sjögull (Nymphoides peltata) är en växtart i familjen vattenklöverväxter.

Den näckrosliknande vattenväxten sjögull introducerades i Sverige första gången på 1800-talet. Sjögull är en prydnadsväxt med vackra blommor, men planterades även i tron om att de täta bestånden skulle utgöra ett skydd för fiskyngel och därmed främja fisket.

I de sjöar och vattendrag där sjögull etablerat kraftiga bestånd påverkas det akvatiska livet bl.a. genom förändringar i ljusklimatet. Det problem som upplevs som störst är dock att arten utgör ett hinder vid bad, fiske och båtfart vilket leder till att kostsamma rensningar måste utföras.

Sjögull har en stor potentiell spridningsförmåga genom att den kan sprida sig dels med frön (både genom själv- och korspollinering) och med vegetativa delar. Då arten dessutom säljs som prydnadsväxt är risken att nya vatten ska invaderas att betrakta som stor.

 

//Red.