POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Årsmöte 2011

 Onsdagen den 4 maj var det dags för RydKampens sedvanliga årsmöte. Ett fyrtiotal medlemmar samlades i Ryds Folkets hus för stämma men också för att få information om folktandvården i länet. En av höjdpunkterna var naturligtvis utdelningen av årets Sture Stammings Hederspris.

 

Folktandvården i Ryd

Tandvårdschefen för Kronoberg, Annika Kahlmeter, berättade för årsmötet om hur folktandvården fungerar och om hur läget var för ”små” kliniker som Ryd. Ryd och Tingsryd har sedan något år tillbaka slagits samman till en klinik där man gör administrativa vinster då ”pappersarbetet” bara görs på ett ställe. Vidare kan man hjälpas åt med bemanningen. Framtiden för Rydkliniken verkar vara någorlunda god. Om inga allvarliga förändringar sker vad gäller kunder eller bemanning av kliniken bör det inte vara några problem under de närmsta åren. Det är viktigt att så många som möjligt använder kliniken i Ryd – blir det inga kunder blir det inga öppettider!

RK2011_kahlmeter
Annika Kahlmeter, Folktandvårdschef i Kronoberg,
informerar RydKampens årsmöte om hur tandvården i länet fungerar

RydKampen har, som vanligt, haft många järn i elden. Man har bl.a. varit engagerad i den kommande FÖP som ska leda till en ny, kommunal, översiktsplan för Rydområdet.
Några av det gångna verksamhetsårets höjdpunkter var t.ex. föreläsningen av Idol-Andreas Carlsson där han osjälviskt berättade om sitt liv och sina drömmar.

RK2011_andreas
Andreas med sin gåva från RydKampen – en tavla av ”Dandy”

Ett annat arrangemang var den sedvanliga klassfesten för gamla Trojaelever. Som vanligt blev det stor uppslutning och en livad fest.

RK2011_klassfest
Förväntansfulla deltagare i Klassfesten 2010

Invigningen av lekplatsen vid kyrkan blev en begivenhet som Smålandsposten bevakade.
Är du nyfiken på fler aktiviteter som genomförts i RydKampens regi hänvisar vi dig till styrelsen verksamhetsberättelse.

RK2011_lek
Smp:s reporter och fotograf förevigade öppnandet av lekplatsen.

Verksamhetsplan för 2011

 • Skötsel av Stureplan
 • Skötsel av Hajen
 • Stödja Sjögullprojektet
 • Tillsyn av återvinningsstationen
 • Tillsyn av minigolfbanan
 • Bevaka ombyggnaden av torget
 • Klassfest, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 35-, 40- årsjubileum, 18 juni
 • Luciaracet i samarbete med Svensk Handel
 • Sälja almanackor med bilder från förr
 • RydKampens hemsida
 • Undersöka möjligheterna till ett elljusspår
 • Lokalinventering/ förmedling
 • Samarbete med skolorna
 • Samarbete med föreningslivet
 • Följa utvecklingen med att ordna en gångbro över Mörrumsån
 • Stödja arbetet med laxtrappor
 • Andelsförsäljning

Sture Stammings Hederspris 2011

RK2011_sture_2011

Årets hederspris gick till Bengt Järhult, Ryds färgstarke distriktsläkare

RK2011_jrhult

Otaliga är de gånger då Rydborna fått se sin färgastarke distriktsläkare fatta pennan och dela ut råsopar mot de eller dem som hotar byns välfärd och framtid. Bengt är onekligen en riktig kämpe helt i RydKampens anda!