POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Bent Järhults skrivelse

Bengt Järhult skriver till tandvårdsansvarig

2010

Bästa Annika!

Jag har bott i Ryd i 30 år och varit verksam vid vårdcentralen som distriktsläkare i många år. Jag har således nära kontakt med befolkningen, får frågor och har nu fångat upp en oro över vad som ska hända med Folktandvården i Ryd. Vad jag känner till är det en klinik med flera tusen besök årligen, med bemannade tandläkartjänster, tandhygienist och övrig personal. Kliniken visar ekonomiskt överskott.

Vård, både allmän sjukvård och tandvård, är ju en synnerligen viktiga verksamheter i ett glesbygdsområde med dåliga allmänna kommunikationer, många äldre med transportsvårigheter, för närheten vård – skola och för Ryd dessutom flyktingmottagning med asylsökande med dålig tandhälsa.Samhällsekonomiskt är det en dålig affär att låta tusentals besök, som kan göras i närsjukvård, centraliseras med många gånger taxiresor och tidsåtgång, t ex frånvaro från arbete, om anhöriga ska följa barn eller föräldrar till en centraliserad verksamhet.

I somras uppmärksammades att var fjärde klinik i Folktandvården i Sverige lagts ner de senaste 10 åren, framför allt i glesbygd. Det är ett hot mot tandhälsan, inte minst de äldre får problem. Björn Klinge, professor i paradontologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, är rädd för att neddragningen av de 195 klinikerna drabbar de mest utsatta som har svårt att ta till sig till tandläkaren och kanske därför i förlängningen struntar i att gå dit (Rapport 2010-07-01). Klinge säger: “Jag tror att det leder till att man skjuter upp sina besök och kanske bara går till tandläkaren vid akuta tillstånd. Att dra undan tillgängligheten är på sikt ett hot mot tandhälsan”.

Dålig tillgänglighet till vård och tandvård i glesbygd står alltså i strid med Hälso- och sjukvårdslagen, som stadgar att vård ska ges på lika villkor efter behov. Nedläggning av vårdenheter i glesbygd skulle för tandvårdens del späda på den ojämlikhet, som redan finns av socioekonomiska skäl. Bortåt 850 000 svenskar anser att de inte har råd att gå till tandläkaren och låta göra det som behövs för en god oral hälsa. I Kronoberg finns en mobil tandvårdsklinik i en bil, vilket Smålandsnytt berättade om 2010-11-16. En sådan mobil, liten klinik för ett helt län kan ju dock inte på något sätt ersätta fasta tandvårdsenheter på mindre orter, som ger möjlighet till akutbehandling, kontinuitet i vårdkontakter och ett långsikt förebyggande arbete.

Bästa Annika, skulle du kunna tydliggöra situationen utifrån följande frågor:
1. Finns några som helst planer på att centralisera Folktandvården till Tingsryd och dess planerade bygge Örnen?
2. Om en sådan plan finns, har en kostnadsanalys gjorts som också inkluderar indirekta kostnader för transporter, frånvaro etc?
3. Om planer finns, har en medicinsk konsekvensanalys gjorts där effekterna på tandhälsan värderats, bortfallet i besök och förebyggande vård skattats enligt de bedömningar som professor Klinge framfört?
4. Finns några politiska beslut om nedläggning av tandvård i Ryd?
5. Om planer har funnits och finns borde detta ha redovisats i landstingsvalet, som vi just haft. Jag och Rydbor är inte medvetna om att politiker diskuterat eller redovisat sin ställning i frågan. Kan du hänvisa till några sådana uttalanden, ställningstaganden eller förslag om förändring av tandvården för Ryd-området?

Tack på förhand, vänlig hälsning

Bengt Järhult
distriktsläkare
vårdcentralen i Ryd