POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Annika Kahlmeters svar på ryktena….

2015-06-30

RydKampen har idag varit i kontakt med ansvarig regionchef, Annika Kahlmeter, för tandläkarmottagningen i Ryd och hon har lämnat lugnande besked:

”Det är inte planerat nedläggning av Folktandvården i Ryd. Just nu ser det just ut vad gäller tandläkarbemanningen i kommunen och vi planerar att ha bibehållen verksamhet i Ryd. Vad som behöver göras med lokalerna kommer vi att ta ställning till efter sommaren.”

RydKampen fortsätter att bevaka frågan och förhoppningsvis kommer vi att få fortsätta att ha vår klinik kvar i Ryd.