POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Folktandvården

Vi vill behålla folktandvården i Ryd!

Redan år 2010 anade Rydborna att folktandvården i Ryd kunde vara hotad. RydKampen tog sig an uppgiften och ett möte med ansvariga kom tillstånd. Annika Kahlmeter, chef på tandvårdscentrum, bedyrade att det inte var någon risk för nedläggning.

Nu, 2015, ser vi vad löftet var värt. Nya, starka, signaler gör gällande att det redan är bestämt med nedläggning i september. Detta beror på bristen på tandläkare – det är svårt att rekrytera samt dåliga lokaler med usel arbetsmiljö. Här torde det finnas ett samband, då dålig arbetsmiljö är starkt hämmande på viljan att ta jobb här.

Ett antal förslag för att tillgodose behovet av nya lokaler har florerat. Det som verkar bäst är att flytta biblioteket till skolans gamla F-hus (byggnaden mot parkeringen) och låta läkare, tandläkare och apotek finnas tillsammans i ”centrumhuset”.

Om detta kan genomföras och på så sätt ”rädda folktandvården” och på sikt även läkarcentralen är olägenheterna överkomliga.

Säkert finns andra alternativ och förhoppningsvis kan beslut om förändring tas snarast vilket då också kan påverka rekryteringen av både läkare och framför allt tandläkare positivt.

//Red.