POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

Årets företagare 2010

RydKampen gratulerar Lasse Karlsson och Lasses färg i Ryd till utmärkelsen

“Årets företagare 2010”!

LassesFarg
Bilden från Lasses färgs hemsida.

Läs mer om utmärkelsen på Smp – http://www.smp.se/nyheter/tingsryd/chockad-farghandlare-blev-arets-foretagare%282001089%29.gm