POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

100års-flöde

Vårfloden

Finns det risk för översvämningar om det blir mycket vatten i Mörrumsån? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har kartlaggt de flesta vattendrag och då också Mörrumsån.

Nedan finns tre bilder:

Här kan du se om den fastighet du bor i ligger i riskzonen om det skulle bli mycket vatten av någon anledning.

1. Ordinarie karta med normalt vattenflöde.

m1

2. 100-årsflöde (Störst vattenmängd under 100 årsperider)

m2

3. Högsta beräknade vattenflöde

m3