POLISEN


tingsryd.se


GILLET

Välkommen att boka Gillet, Ryds enda publika samlingslokal. Boka under fliken Gillet!

Gillet är en perfekt festlokal

ARKIVET

Den stora dataförlust som orsakades av ett dataintrång med följande virusangrepp kan ej repareras. Minst 5 års arbete med RydKampens hemsida försvann, då även backupfilerna var smittade.

Jag har gamla filer sparade på CD:skivor men jag kommer i nuläget inte lägga tid på att återskapa tidigare inlägg på hemsidan.

//Red.