ARKIVET

Den stora dataförlust som orsakades av ett dataintrång med följande virusangrepp kan ej repareras. Minst 5 års arbete med RydKampens hemsida försvann, då även backupfilerna var smittade.

Jag har gamla filer sparade på CD:skivor men jag kommer i nuläget inte lägga tid på att återskapa tidigare inlägg på hemsidan.

//Red.