Ryd-samhället med krut i!

http://www.rydkampen.se har utgivningsbevis och tillhandahålles av RydKampen. Ansvarig utgivare: Dan Fjällström

GILLET

Behöver du en mötesplats för företagets eller föreningens möte? Behöver du en lokal för fest?

Du kan hyra Gillet med plats för upp till 64 sittande gäster! Det finns wifi, projektor och ljudanläggning!

Kontakta Christer,  070 548 1412, för bokning

TORGET I RYD

Nu jobbas det för fullt med att bestämma hur torget ska renoveras. Man har redan påbörjat vissa grundarbete som tex dragning av vatten och avlopp till den nya toaletten som ska byggas. RydKampen kommer att redovisa planerna när de är fastställda….

.

.

Bilder från Trojaskolan

RydKampen visar nu gamla bilder från Trojaskolan från 1960-talet och frmåt.

Besök gärna sidan och se om du finns med på bild!

http://rydkampen.rydinfo.com/trojabilder/

Rydkampen
Rydkampen
Undrar ni varför man gräver på torget i Ryd?
Man byter stamledningar för vatten till kiosken men man förbereder också för den nya toaletten som ska byggas på torget!
Rydkampen
Rydkampen
I november 2018 höll Tingsryds kommun ett möte på Trojaskolan och redovisade trygghetsundersökningen 2018 som nyss genomförts.

Då det blivit förändringar till det sämre beslöts det att följa upp undersökningen och förhoppningsvis komma med förslag på förbättringar. Man bildade en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar samt Tingsrydsbostäder, Migrationsverket och Polisen.

Arbetsgruppen har startat sitt arbete och bjöd under onsdagen (13/2) in RydKampen för att förhöra sig om vad vi hade för synpunkter att komma med.

Vi diskuterade bl.a. hur skola, boende, fritid, den fysiska miljön m.m. påverkar den upplevda tryggheten. Vidare diskuterades möjligheten att genomföra någon form av undersökning med efterföljande uppföljning i mindre grupp. Här skulle man få möjlighet att mer direkt påverka utvecklingen.

Vi upplever att arbetsgruppen verkligen jobbar målinriktat mot att förändra till det bättre och då inte bara med fokus på Ryd utan kommunen som helhet. En “trygghetsfråga” från Ryd hänger ihop med förhållanden/påverkan utifrån och berör därför kommunen som helhet.
Rydkampen
Rydkampen
Wooohooo! ⭐️⭐️⭐️
Rydkampen
Rydkampen
Taket nästan lossnade på Gillet!!!!!!
Rydkampen
Rydkampen
Hurraaaaa🥳 heja Malou och stort grattis till ett fantastiskt scenframträdande och en så välförtjänad finalplats! Du är en stjärna ⭐️🎤💐