Samhället med krut i!

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis

RydKampen har utgivningsbevis för webbplatsen http://www.rydkampen.se fram till och med år 2019.

Detta innebär att RydKampens webbplats inte lyder under PUL (Personuppgiftslagen) utan istället under Yttrandefrihetsgrundlagen. http://www.rydkampen.se har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier.

Utgivningsbeviset innebär att vi inte behöver skriftligt tillstånd för att publicera bilder eller artiklar där personer visas eller omnämns. Syftet är att underlätta administrationen. RydKampen vill alltid följa god publicistisk sed och naturligtvis kan du kontakta ansvarig utgivare och framföra önskemål om att t.ex. ta bort en bild som inte är önskvärd att publicera.

Utgivningsbevisets skydd gör att webbplatsen är skyddad från censur. Det omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp.

Ansvarig utgivare: Dan Fjällström