Samhället med krut i!

Sonjas bilder

Sonja Olsson – “Fotografen/Hemkunskapsläraren”

Under många år fotograferade Soja sina elever i hemkunskapen på Trojaskolan. Det var vid speciella tillfällen så som vid jul, påsk eller vid temaläsning. Hon har också tagit bilder på aktiviteter som gällt de klasser hon varit mentor/klassföreståndare för.

SonjaOlsson1

Vid pensioneringen överlämnade hon en låda med hundratals bilder till RydKampen, för hon tyckte att de skulle tillhöra oss i samhället och inte ligga i hennes garderob.

Om någon är intresserad av att ta del av dessa bilder (många fler än de som skannats in och publicerats på www.rydkampen.se) är ni välkomna att kontakta RydKampen.

CC