Samhället med krut i!

Höga vattenflöden

Finns det risk för översvämningar om det blir mycket vatten i Mörrumsån?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har kartlagt de flesta vattendrag och då också Mörrumsån.

Normalt vattenflöde i Mörrumsån

Normalt vattenflöde i Mörrumsån

m2 m3